Centralsmörjning

Lösningar för centralsmörjning

Vi installerar och servar centralsmörjningssystem på din maskin. Vi arbetar i första hand med Beka Max från Specma, men vi kan också installera system från andra leverantörer.
Här är några fördelar med centralsmörjning:
• Alla maskindelar får rätt mängd smörjmedel oavsett var de sitter
• Maskinen smörjs under gång
• Minskar risken för stillestånd till följd av utebliven smörjning
• Minskar slitaget på din maskin
• Minskar behovet av reparationer
• Minskar åtgången av smörjmedel då alltid rätt mängd doseras
• Minskad friktion ger lägre bränsleförbrukning

Close
Go top